Kerkpedagoog

Een kerkpedagoog is een opvoedkundige binnen de kerk.

Kerk en opvoeding

 

Uit onderzoek blijkt dat ouders hun kinderen graag met de normen en waarden van hun geloof willen opvoeden, maar niet altijd weten hoe ze dit moeten doen. Ze verwachten hierin de handvatten te krijgen van de kerk.

Daarnaast heeft een kerkelijke gemeente zelf ook een opvoedende taak, door kinderdiensten, tienerdiensten of andere activiteiten gericht op de jeugd.

 

Als christelijke pedagoog leg ik de link tussen wat er in de Bijbel staat en wat er in de wetenschap bekend is over opvoeding en psychologische ontwikkeling van kinderen.

 

Wilt u dat Elkaar ook bij u in de gemeente een workshop, informatie bijeenkomst of preek verzorgd? Neem dan contact met me op!

 

Een kerkpedagoog

Wilt u een meer vaste vorm van ondersteuning binnen de kerkelijke gemeente? Kies dan voor Elkaar als eigen kerkpedagoog.

Volwassenen mogen de kinderen begeleiden om God leren kennen. Juist in de kerk is opvoeding ontzettend belangrijk, omdat je samen een beeld laat zien van wie God is.

 

Een kerkpedagoog heeft de kennis en de tijd om met al dit soort vraagstukken te helpen. Dat kan op drie manieren:

  • Door het geven van workshops of informatiebijeenkomsten over relevante kwesties op het gebied van (geloofs)opvoeding;

  • Door individuele begeleiding van ouders of gezinnen met opvoedingsvraagstukken, aansluitend bij de kerkelijke waarden

  • Door het begeleiden van de kerkgemeenschap in het creëren van een waardevol aanbod voor ouders en kinderen (zie ook: “Begin bij het gezin”).

 

Vrijblijvend kennismaken? Elkaar gaat graag het gesprek met u en uw gemeente aan over de mogelijkheden.

Begin bij het gezin

Opvoeden kunnen ouders niet alleen. Als kerk mag je hier omheen staan en hen helpen.

Door middel van de analyse 'begin bij het gezin' gaan we samen ontdekken waar de gezinnen in jouw kerk behoefte aan hebben.

 

Ben je geïnteresseerd, of wil je eerst nog wat meer weten? Neem dan gerust contact met me op!

 
Voor elkaar, bij elkaar, met elkaar