Over Ellen Langeveld

Ellen Langeveld (1990) is pedagoge, gespecialiseerd in pedagogiek in een christelijke context. Kernbegrip is voor haar verbinding, vandaar ‘elkaar’.

 

Ze is geschoold in de ecologische visie op opvoeding: “Ik bekijk de hulpvraag van ouders van verschillende kanten, onderzoek waar de oorzaken van de problemen kunnen liggen en vind het belangrijk niet alleen het ‘probleem’ maar ook onderliggende oorzaken aan te pakken, om zo te bouwen aan een stevige basis voor de toekomst.”

 

“Ik geloof dat God het goede met ons voor heeft en dat de Bijbel hier richtlijnen voor geeft. In mijn werkzaamheden houd ik me vast aan de waarden van het christelijk geloof.” Hierdoor vindt Ellen het belangrijk om God te betrekken bij haar werk.

 

Ze heeft haar bachelor Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht in 2013 afgerond en heeft zich sindsdien gespecialiseerd in communicatie en hulpverlening binnen een christelijke context. Begin 2017 heeft ze de cursus Kinder- en Tienerpastoraat van Stichting Chris afgerond.

 

Ellen Langeveld is getrouwd met Kees en woont samen met haar man en 2 zoons in Enschede.

Over Elkaar

Elkaar verbindt. Ze helpt opvoeders om verbonden op te voeden, zowel met God als met hun eigen gezin en hun netwerk; bijvoorbeeld de kerk.

Voor elkaar, bij elkaar, met elkaar